ИСТОРИЯ - Нов проект - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu:

ИСТОРИЯ

„Ти, българино, не се мами, знай своя род и език...“
Из „История славянобългарска“
от Паисий Хилендарски

Паисий Хилендарски – народен будител и просветител, написва „История славянобългарска“, с която поставя началото на Българското възраждане. В онези тъмни времена един монах, поставил любовта към българския род и отечество дори над любовта към Бога, пръв взривява робския свят с думите: „О, неразумни и юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин?“. Със силата на своето слово Паисий преобръща съдбата на цял един народ.

На 17 декември 1946 година жителите на Тузлу Алан (днешното с. Майско, община Елена) изпращат молба до Министерството на просвещението за разрешение в селото да бъде открито смесено училище. Молбата им е чута и не след дълго, с помощта на управата и местното население, училището е открито.

Първоначално то се помещава в къщата на Георги Йорданов, а впоследствие е преместено в сградата на бившата дърводелска фабрика на братята Арнаудови.

Първият учител е Стойко Георгиев Стайков от близката до гр. Елена махала Стаматевци. Постепенно се разкриват още паралелки. През учебната 1948 / 1949 година за главен учител е назначена Желяза Димитрова, а за директор – Еленка Кацарова, която заема тази длъжност до 1953 година.

През 1965 – 1966 година е построена нова двуетажна просторна сграда, в която училището се помещава и до днес.

От 2019 година училището променя своя статут на обединено училище.

 
 
Back to content | Back to main menu