Обединено училище Отец Паисий с. Майско

Go to content

Main menu:

Добре дошли в официалния сайт на
О
бУ "Отец Паисий" с. Майско

Убедени сме, че информацията, която ще намерите, ще бъде интересна и полезна за Вас!

Мисия на училището


  • Осигурява  задълбочена и качествена общообразователна подготовка на учениците от първи до десети клас

  • Формира личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение

  • Развива индивидуалността и стимулира творческите заложби у своите ученици

Цели на училището


  • Издигане и утвърждаване престижа на училището;

  • Формиране на интерес за учене у учениците;

  • Превръщане на училището в желана и привлекателна територия за учениците;

Визия на училището


  • Утвърждаване на ОбУ „Отец Паисий“ с. Майско като съвременно училище, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели

 
 
 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

МОН
/Министерство на образованието и науката/

РУО - В. ТЪРНОВО
/Регионално управление на образованието - В. Търново/

ОБЩИНА ЕЛЕНА

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

 
Back to content | Back to main menu